فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

26 سنبله 1393

پیشنهاد

محرومیت شیعیان وهزاره ها در مسیر تاریخ افغانستان؛ گفتگو با حجت الاسلام ابراهیمی غرجستانی

شفقنا افغانستان- تاریخ به ما نشان می دهد که هزاره ها بیش از دیگر اقوام همواره مورد هجوم حاکمان جبار و صاحبان قدرت بوده اند، کشتار 62 درصد از مردم شیعه و هزاره توسط عبدالرحمان یکی از بزرگترین فجایع تاریخی است که می توان آنرا بعنوان نسل کشی یک قوم و یک...

جهان اسلام

آسیای مرکزی

سایر ادیان

حقوق

عمومی

رسانه ها

ادب و هنر

ورزش

اخبار دیگر خبرگزاری ها از خبرخوان شفقنا افغانستان