فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

09 ثور 1396

علت اصلی افزایش گروگان گیری هزاره ها در افغانستان چیست؟

تعداد آرا:
1935

اولین رای:
دوشنبه ، 24 حمل 1394 ، 14:41

آخرین رای:
شنبه ، 9 ثور 1396 ، 06:01

علت اصلی افزایش گروگان گیری هزاره ها در افغانستان چیست؟

Hits Percent Graph
تلاش برای ایجاد تنش قومی و مذهبی
727 37.6%
سیاست های پشت پرده حکومت
500 25.8%
تقویت فعالیت گروههای تروریستی و افراطی
393 20.3%
دخالت های خارجی
315 16.3%