فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

04 حوت 1395

علت اصلی افزایش گروگان گیری هزاره ها در افغانستان چیست؟

تعداد آرا:
1863

اولین رای:
دوشنبه ، 24 حمل 1394 ، 14:41

آخرین رای:
سه شنبه ، 3 حوت 1395 ، 18:48

علت اصلی افزایش گروگان گیری هزاره ها در افغانستان چیست؟

Hits Percent Graph
تلاش برای ایجاد تنش قومی و مذهبی
705 37.8%
سیاست های پشت پرده حکومت
476 25.6%
تقویت فعالیت گروههای تروریستی و افراطی
378 20.3%
دخالت های خارجی
304 16.3%