فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

06 ثور 1396

شفقنا افغانستان

يكشنبه ، 3 جوزا 1394 ، 11:26

ارزش پول افغانی در روزهای آینده افزایش می یابد

د افغانستان بانک مى گويد که پايين آمدن ارزش افغانى در برابر دالر مشکل داخلى نبود، بلکه در سطح منطقه ارزش دالر بلند رفته؛ اما بانک تلاش مى نمايد که وضعيت را تحت کنترول داشته باشد.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پژواک،به اساس معلومات احمد شاه صالحى، يکتن از صرافان سراى شهزاده شهر کابل، امروز در سراى شهزاده شهرکابل، ارزش خريد يک دالر امريکايى ٦٠،٤٠ افغانى و يک هزار کلدار پاکستانى ٥٨٠ افغانى می‌باشد.

اين درحالى است که طى دو ونيم سال اخير، براى بار اول ارزش افغانى در برابر دالر به بيش از ٦٠ افغانى افزايش يافته  است.

قابل ذکر است که بعد از چاپ و نشر پول جديد افغانى در سال ١٣٨٢، پول افغانى ارزش خود را در برابر دالر امريکايى در حدود ٤٨ تا ٥٢ حفظ کرده بود؛ اما در حدود دونيم سال اخير ارزش آن پايين آمده است.

اما به اساس گزارشات منتشرۀ آژانس خبرى پژواک در طى سال هاى ١٣٩٢ و ١٣٩٣ ارزش افغانى در برابر دالر بين ٥٦ تا ٥٨ افغانى بوده است.

تيمورشاه سرفراز معاون اتحاديۀ صرافان سراى شهزاده شهر کابل گفت که  قبلاً بانک مرکزى به خاطر ثابت نگهداشتن ارزش افغانى در برابر دالر،  هفته وار حدود ٨٠  ميليون دالر به بازار عرضه مى نمود؛ اما اکنون اين رقم به ٥٠ فيصد کاهش يافته است.

موصوف گفت که اتحاديۀ صرافان با بانک مرکزى تماس گرفت تا در اين رابطه صحبت داشته باشند؛ اما مقام هاى بانک حاضر به گفتگو با اتحاديه صرافان نشدند.

عيسى خان طراب معاون دوم د افغانستان بانک به آژانس خبرى پژواک گفت که در د افغانستان بانک مشکل تخنيکى وجود ندارد و در داخل نيز مشکل نيست.

وى مى گويد که ارزش دالر در برابر افغانى به سطح منطقه بلند رفته است.

اما وى به مردم اطمينان داد که وضعيت را تحت کنترول دارند و به زودى ارزش افغانى در برابر اسعار خارجى بلند خواهد رفت.


انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com

-