فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

06 ثور 1396

شفقنا افغانستان

سه شنبه ، 22 ثور 1394 ، 01:11

فیلم:کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور غنی در ارتباط به رهایی 19 مسافر ربوده شده

Related Video

شفقناافغانستان-