فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

06 ثور 1396

شفقنا افغانستان

دوشنبه ، 28 ثور 1394 ، 03:57

فیلم: مخترع نوجوان بامیانی که موشکی با برد 4 کیلومتر را ساخت

شفقنا افغانستان-