فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

06 ثور 1396

شفقنا افغانستان

چهارشنبه ، 30 ثور 1394 ، 01:56

فیلم:جوان افغانی که اولین موتر خورشیدی را ساخت

Related Video

شفقناافغانستان-یک جوان در افغانستان موتری را ساخته است که از نور آفتاب انرژی می گیرد و سرعت ‌آن به 50 کیلومتر در ساعت می رسد. وحید الله سباوون گردیزی سی سال دارد و مدرک تحصیلی اش را به سویهء لیسانس در بخش مهندسی از پوهنتون پولیتخنیک کابل به دست آورده است.