فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

11 ثور 1396

شفقنا افغانستان

چهارشنبه ، 30 ثور 1394 ، 11:19

ممنوعیت تغییر دین از مسیحیت به اسلام در هند

حزب ملی هندو به پارلمان پیشنهاد داد تا ایمان آوردن به اسلام را طی قانونی ممنوع اعلام کند.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از پایگاه الوطن، دو ماه قبل از این پیشنهاد نیز، حزب مذکور خواهان عقیم کردن مسلمانان شده بود.

قانون ضد اسلامی مذکور، در نظر دارد تا تغییر دین از مسیحیت به اسلام را ممنوع کند، در حالی که پیشنهاد دهندگان مدعی هستند با وضع چنین قانونی در نظر دارد، امنیت عمومی را در کشور ایجاد نمایند.

با وجود این که تدوین قانون ممنوعیت گرایش به اسلام با قانون اساسی هند در تضاد است، اما حزب ملی تندرو قصد ندارد از آن چشم پوشی کند.

مسلمانان هند در حال حاضر به دلیل اوضاع نا به سامان و در معرض شکنجه قرار گرفتن از سوی هندوها ، در وضع بحرانی قرار دارد.

ترجمه: شفقنا

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com