فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

06 ثور 1396

شفقنا افغانستان

شنبه ، 2 جوزا 1394 ، 02:43

فیلم: حقیقتی که بالاخره از زبان کرزی نیز بیرون شد.....

شفقناافغانستان-