فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

10 ثور 1396

شفقنا افغانستان

دوشنبه ، 4 جوزا 1394 ، 18:48

جنجال های تقسیم قدرت میان رهبران،افغانستان را از توسعه بازداشته است

نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب گفت: کشمکش های تقسیم قدرت باعث عقب افتادن طرح های اقتصادی و انکشافی شده است.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از  رشد، احمد ضیاء مسعود؛ نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رئیس کمیسیون اصلاحات اداری با بیان اینکه اداره سالم، زمینه پیشرفت را برای ملت و دولت مساعد می سازد گفت: نباید نهادهای اداری، سیاسی شوند.
آقای مسعود با انتقاد از سران حکومت وحدت ملی افزود که در هشت ماه گذشته کشمکش های این سران بر سر تقسیم قدرت طرح های اقتصادی و انکشافی دولت را راکت ساخته است.

مسعود بی ثباتی سیاسی را یک مشکل جدی خواند و باور دارد که با ادامه چنین وضعیتی طرح های اقتصادی و انکشافی در کشور تطبیق نمی شود.
او از سران حکومت وحدت ملی خواست که ادارات ملکی را سیاسی نساخته و از تجربه کارمندان ادارات ملکی برای اصلاحات ادارات استفاده شود.
در همین حال احمد مشاهد؛ رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان با بیان اینکه اصلاحات یک جاده یک طرفه نیست گفت: مسوولین تمامی ادارات باید در فرآیند تغییر مسوولانه عمل کنند.

آقای مشاهد کمبود منابع مسلکی، دیدگاه های محافظ کارانه و شرایط امنیتی را از چالش های عمده فراروی کمیسیون اصلاحات اداری عنوان کرد.
رئیس کمیسیون اصلاحات اداری آمدن یک وزیر جدید و تغییر تمام سیستم اداری به دست وزیر را از دیگر چالش های عمده این کمیسیون خواند.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com