فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

10 ثور 1396

شفقنا افغانستان

دوشنبه ، 4 جوزا 1394 ، 15:12

مجلس نمایدگان طرح دو قانون پیشنهادی دولت را رد کرد

مجلس نمایندگان طرح دو قانون تحصیلات عالی و تدارکات را به حکومت مسترد کرد.

به گزارش شفقنا افغانستان به نقل از جمهور، قانون تحصیلات عالی و قانون تدارکات از سوی مجلس مسترد و به جانب حکومت فرستاده شد.
این دو طرح از جنجالی ترین طرح های قانون در مجلس بود.
قانون تحصیلات عالی از ۸ سال به این سو در مجلس معطل شده بود و نمایندگان نتوانسته بودند آنرا تصویب کنند.
قانون تدارکات هم تا هنوز طی دو فرمان تقنینی قابل اجرا بوده است.
حکومت طی یک مکتوب رسمی از مجلس خواسته بود که برای حل مشکلات و غنامندی بیشتر، این دو طرح را مسترد کند.
در جلسه امروز مجلس برخی نمایندگان موافق فرستادن این دو طرح به حکومت بودند؛‌ اما برخی دیگر اعضای مجلس می گفتند که برای حل بن بست در این دو طرح، باید به حکومت فرستاده شوند.
سرانجام مجلس با رای اکثریت اعضا، تصمیم گرفت تا این دو طرح دوباره به جانب حکومت فرستاده شود.
از سویی هم؛ مجلس نمایندگان طرح قانون حفاظت نباتات و قرنطین را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در این مجلس تصویب کرد.
این طرح در ۷ فصل و ۴۱ ماده ترتیب شده و از سوی کمیسیون اقتصادی جهت تصویب به مجلس پیشنهاد شد.
محمدهاشم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که هدف از طرح این قانون، بهبود حفاظت نباتات و خدمات قرنطین، حفظ محیط زیست، جلوگیری از آفات نباتی، بهبود معیشت، انکشاف اقتصادی و فراهم نمودن زمینه تجارت نباتی تدوین شده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود که با تحقق این قانون، توجه سرمایه گذاران خصوصی در عرصه نباتی جلب می شود و نظافت تولیدات مطابق استندردهای جهانی بالا می رود.
سرانجام این قانون از سوی رییس مجلس به رای گذاشته شد که اکثریت نمایندگان به آن رای مثبت دادند و تنها ۴ نماینده با آن مخالفت کردند.
در جلسه امروز مجلس، ۱۳۰ نماینده حضور داشتند.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com