فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

09 ثور 1396

شفقنا افغانستان

دوشنبه ، 4 جوزا 1394 ، 21:10

تصاویری از بارش هزاران عنکبوت از آسمان

شفقنا افغانستان - وقتی از آسمان مثل ایر بهارعنکبوت می بارد + تصاویر

تصاویر که می بینید مربوط به جنوب استرالیا است که در اثر طوفانهای محلی میلیونها عنکبوت ناگهان از آسمان به زمین بارش کردند و بر همه جا تارهای خود را تنیدند

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com