فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

09 ثور 1396

شفقنا افغانستان

پنجشنبه ، 10 ثور 1394 ، 03:05

ویدئو: داکتر صاحب عبدالله در آرایشگاه / شما خود قضاوت کنید!

Related Video

شفقناافغانستان-ویدوی را که در ذیل مشاهده میکنید نشان میدهد که جناب محترم مجاهد کبیر ، مرد نستوه عالی جناب داکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در آرایشگاه مصروف مک اپ و آرایشگر هم دختر خانم.

 

با دیدن این ویدیو با یاد اطفال ، زنان و مردانی افتادم که در پیاده رو های کابل بخصوص پیاده رو های شهر نو ، ده افغانان ، وزیر اکبر خان شب و روز ، زمستان و تابستان در خاک و آب در محیط های آلوده لقمه نان را گداگری میکردند و از روزیکه عالی جنابان به آرایش و فیشن کردن رو آوردند تعداد شان دوبرابر شده است.

 

پیشنهاد من این است که شما ها داکتر صاحبان عبدالله وغنی بدون مک اپ و فیشن در حضور رسانه ها و مردم قرار بگیرید اما با یک دستآورد ، بدون شک بسیار زیبا و دلنشین ظاهر خواهم شد. وگر نه با رفتار و دست آورد منفی هزار برابر این مک اپ ها برای نمایش چهره ی شما اثری نخواهد داشت.

زلمی مومند

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com