فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

09 ثور 1396

شفقنا افغانستان

جمعه ، 11 ثور 1394 ، 01:45

بازی با مرگ؛ تفریح مرد قندهاری با شیر

Related Video

شفقناافغانستان-این شیر که به نظر می‌رسد از جمله حیوانات نگهداری شده توسط «حشمت کرزی» باشد، با مسئول نگهداری خود مشغول بازی است.

انتهای پیام

www.afghanistan.shafaqna.com