فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

09 ثور 1396

شفقنا افغانستان

دوشنبه ، 21 ثور 1394 ، 00:41

خانواده فرخنده:ملانیازی با نیرنگ و زور اسلحه از ما بخشش گرفته!

Related Video

شفقناافغانستان - در این ویدیو که در شبکه های اجتماعی نشر شد، خانواده فرخنده خواستار به محکمه کشانیدن ملا نیازی شد کسی که کشتن و سوختاندن فرخنده را توسط مردم تایید نمود و بعد از آن از مردم معذرت خواست .

برادر فرخنده میگوید که به چال، نیرنگ ، با کله شینکوف و بزور او را مجبور به سخنان ساختن که گویا او ملا نیازی را بخشیده و سو تفاهم در بین شان حل شده اما وقتیکه فامیل فرخنده تصاویر و ویدیو ملا نیازی دیدن که چگونه از مردم لچک پشتیبانی میکند و بعد از آن میدانند که تمام فساد زیر پای همین ملا های دروغین است....