فارسی  |   English  |   العربی  |   اردو  |   Turkish  |   Pakistan  |   India  |   العراق  |   لبنان  |   Bahrain  |   البحرین  |   ورزشی  |   زندگی  |   رسانه  |   نظرسنجی  |   شیعه گراف

10 ثور 1396

شفقنا افغانستان

مقام های محلی در ولایت بلخ می گویند که روز گذشته (چهارشنبه) شماری از افراد ناشناس بالای یک کارمند قونسلگری  سفارت ایران در این ولایت حمله کرده اند.مقام های محلی در ولایت بلخ می گویند که شماری از افراد ناشناس بالای یک کارمند قونسلگری سفارت ایران در این ولایت حمله کرده اند. مقام های محلی در ولایت بلخ می گویند که شماری از افراد ناشناس بالای یک کارمند قونسلگری سفارت ایران در این ولایت حمله کرده اند.به گزارش پایگاه بین المللی همکاریهای خبری شیعه (شفقنا) به نقل از بخدی؛ شیرجان درانی، مسوول بخش مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولایت بلخ گفت که وضعیت این کارمند و خیم است.آقای درانی افزود که این حادثه به اساس خصومت های شخصی و خانوادگی صورت گرفته…
صفحه 108 از 108